Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 7 oktober 2019

19de Biënnale hedendaags kunst in het kasteel van Poeke.

19de Biënnale hedendaags kunst in het kasteel van Poeke.
De organisatie zet zich belangeloos in voor de bestrijding van de armoede in en rond Aalter, en dit met de hulp van talloze toegewijde vrijwilligers.