Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 11 oktober 2019

1.000 Belgische artsen waarschuwen in open brief voor gevolgen van klimaatopwarming

1.000 Belgische artsen waarschuwen in open brief voor gevolgen van klimaatopwarming
Daarin waarschuwen ze uitdrukkelijk voor de effecten van de klimaatopwarming en milieuvervuiling op onze gezondheid. "We zien die nadelige ...