Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 11 september 2019

Met dit dieet verklein je mogelijk de kans op het krijgen van dementie

Met dit dieet verklein je mogelijk de kans op het krijgen van dementie
Er wordt de laatste jaren steeds vaker onderzoek gedaan naar het effect van voeding op onze gezondheid. Dat een voedingspatroon met weinig ...