Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 9 september 2019

'Ik heb een potje gejankt', motortoer voor kinderen in armoede ging toch door

'Ik heb een potje gejankt', motortoer voor kinderen in armoede ging toch door
Zo'n 160 motoren reden zondagochtend door het centrum van Winterswijk om aandacht te vragen voor kinderen die in armoede leven. Dat leek dus ...