Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 6 september 2019

HPV-vaccin nu ook beschikbaar voor jongens

HPV-vaccin nu ook beschikbaar voor jongens
Het vaccin dat meisjes beschermt tegen baarmoederhalskanker blijkt ook nuttig te zijn voor jongens. Vanaf dit schooljaar krijgen ook jongens van het ...

Follow by Email