Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 6 september 2019

HPV-vaccin nu ook beschikbaar voor jongens

HPV-vaccin nu ook beschikbaar voor jongens
Het vaccin dat meisjes beschermt tegen baarmoederhalskanker blijkt ook nuttig te zijn voor jongens. Vanaf dit schooljaar krijgen ook jongens van het ...