Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 10 september 2019

FNV steunt wereldwijde klimaatweek

FNV steunt wereldwijde klimaatweek
Een eerlijke verdeling van de kosten en het voorkómen van 'klimaat-armoede' bij mensen is noodzakelijk, wil de FNV een handtekening zetten.