Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 10 september 2019

FNV steunt wereldwijde klimaatweek

FNV steunt wereldwijde klimaatweek
Een eerlijke verdeling van de kosten en het voorkómen van 'klimaat-armoede' bij mensen is noodzakelijk, wil de FNV een handtekening zetten.

Follow by Email