Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 6 september 2019

Deze 6 verrassende gewoonten hebben een negatieve invloed op je gebit

Deze 6 verrassende gewoonten hebben een negatieve invloed op je gebit
Bovendien hebben onze dagelijkse leefgewoonten nogal wat invloed op de gezondheid van ons gebit. Dat snoep, frisdrank, koffie en roken niet goed ...