Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 9 augustus 2019

Zoektocht naar 50 Vitaalste Bedrijven gestart

Zoektocht naar 50 Vitaalste Bedrijven gestart
Vitale medewerkers zijn productiever, energieker, minder vaak ziek en voelen zich meer verantwoordelijk voor hun gezondheid en inzetbaarheid.

Follow by Email