Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 9 augustus 2019

Wat moet je doen bij een bijensteek?

Wat moet je doen bij een bijensteek?
Bijen zijn eigenlijk lieve insecten. Ze steken alleen als ze rechtstreeks bedreigd worden. ALs ze steken proberen ze zich te verdedigen. Met een ...

Follow by Email