Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 2 juli 2020

Corona-zomervakantie: hoe maak je er het beste van?

Het opdoen van nieuwe ervaringen kan je mentale gezondheid versterken. Fysiek contact is dan weer aangeraden, want 'aanrakingen werken ...