Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 20 augustus 2019

Veel psychiatrische patiënten hebben ook lichamelijke aandoeningen

Veel psychiatrische patiënten hebben ook lichamelijke aandoeningen
De relatie tussen lichamelijke en psychiatrische ziekten heeft deels een genetische basis. Wiepke: “Onderzoekers brengen bijvoorbeeld dezelfde ...

Follow by Email