Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 augustus 2019

Krijg je eczeem van suiker?

Krijg je eczeem van suiker?
En alhoewel er een relatie is tussen hoeveel suiker je gebruikt en je gezondheid, kun je niet zeggen dat suiker de schuld is van allerlei aandoeningen ...