Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 12 augustus 2019

Als België fijnstofnormen zou halen, zouden er jaarlijks 3000 minder kinderen met astma zijn

Als België fijnstofnormen zou halen, zouden er jaarlijks 3000 minder kinderen met astma zijn
We suggereren daarom dat die waarden geüpdatet en verlaagd worden zodat ze beter in staat zijn om de gezondheid van kinderen te beschermen', ...

Follow by Email