Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 8 juli 2019

Stevie Wonder ondergaat niertransplantatie

Stevie Wonder ondergaat niertransplantatie
Tegen het einde van zijn optreden zei Stevie dat hij wilde voorkomen dat er allerlei geruchten over zijn gezondheid de ronde zouden doen. “Het gaat ...

Follow by Email