Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 10 juli 2019

Hoe het schrijven van brieven kan bijdragen aan je mentale gezondheid

Hoe het schrijven van brieven kan bijdragen aan je mentale gezondheid
Toen Diana Chao dertien jaar oud was werd er een bipolaire stoornis bij haar vastgesteld. Ze groeide op net buiten Los Angeles, als Amerikaanse ...

Follow by Email