Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 12 juni 2019

'Wonen mag niet ten koste van gezondheid'

'Wonen mag niet ten koste van gezondheid'
Dorpsraad Wijk aan Zee vindt dat de gemeente Beverwijk de ontwikkeling van de milieugezondheid van het kustdorp veel te rooskleurig voorstelt.

Follow by Email