STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 6 juni 2019

Met Kleine Kinderen Grote Kansen willen we onderwijspersoneel armoedevaardig maken”

Met Kleine Kinderen Grote Kansen willen we onderwijspersoneel armoedevaardig maken”
“Kinderen die opgroeien in armoede kunnen soms minder goed mee op school. Het is belangrijk dat leraren snel signalen oppikken van kinderen die ...

Follow by Email