Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 juni 2019

Huisartsen voorstander van het tijdig opsporen van patiënten met een verhoogd risico op hart- en ...

Huisartsen voorstander van het tijdig opsporen van patiënten met een verhoogd risico op hart- en ...
Vrijwel alle aan het onderzoek deelnemende huisartsen vinden dat mensen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk zijn voor hun gezondheid en dat ...

Follow by Email