Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 6 juni 2019

Grote kledingmerken kunnen niet aantonen dat ze makers genoeg betalen

Grote kledingmerken kunnen niet aantonen dat ze makers genoeg betalen
Armoede in de kledingindustrie verdwijnt niet, maar wordt erger." "Vrijwillige initiatieven leveren niets op voor de mensenrechten van de arbeiders.