Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 4 juni 2019

Gezondheid Chinese kleuters wordt dagelijks gecheckt door robot

Gezondheid Chinese kleuters wordt dagelijks gecheckt door robot
Op meer dan 2.000 kleuterscholen in China zou de robot zijn geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat het allemaal goed gaat met de gezondheid van ...