Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 11 juni 2019

Gemeente geeft 441.000 euro uit voor bestrijding armoede bij kinderen

Gemeente geeft 441.000 euro uit voor bestrijding armoede bij kinderen
De gemeente Oosterhout heeft in 2018 in totaal 441.000 euro uitgegeven aan regelingen die armoede bij deze kinderen bestrijden. Een belangrijk ...