Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 18 juni 2019

Experten werken aan armoedeplan. “We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig ...

Experten werken aan armoedeplan. “We brengen iedereen samen rond de tafel om een krachtig ...
Om armoede efficiënt te bestrijden is het aangewezen om een duidelijke focus te bepalen en daar volop op in te zetten. Na een grondige analyse van ...

Follow by Email