Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 5 juni 2019

Eindelijk klaar om echt fit te worden?

Eindelijk klaar om echt fit te worden?
Wij hebben jaren geschreven aan een unieke methode, die je gaat helpen weer grip te krijgen op je gezondheid. In deze methode komen – voor de ...