Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 7 juni 2019

Driekwart van de medewerkers verwacht dat werkgever investeert in zijn gezondheid

Driekwart van de medewerkers verwacht dat werkgever investeert in zijngezondheid
Driekwart van de medewerkers (76%) vindt het belangrijk dat de werkgever tijd en geld aan zijn gezondheid besteedt.

Follow by Email