Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

woensdag 5 juni 2019

Armoede is een complex probleem dat redelijk eenvoudig aan te pakken is. Maar de politieke wil ...

Armoede is een complex probleem dat redelijk eenvoudig aan te pakken is. Maar de politieke wil ...
Mensen in armoede hebben veel schuldgevoel omdat ze vaststellen dat ze hun kinderen niet het allerbeste kunnen geven, terwijl ze dat natuurlijk net ...