Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

woensdag 12 juni 2019

50 jaar Welzijnszorg: aaibaar of pijnlijk?

50 jaar Welzijnszorg: aaibaar of pijnlijk?
Armoede in het rijke Vlaanderen, dat kan toch niet? De grootste uitdaging waar we voor staan, is het doen zakken van die armoedecijfers.

Follow by Email