Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 31 mei 2019

Vrouw van steenrijke bankier 'financieel mishandeld': rondkomen met 25 euro per dag en ...

Vrouw van steenrijke bankier 'financieel mishandeld': rondkomen met 25 euro per dag en ...
Ook wil ze de kinderen niet in armoede laten leven. “Ik heb niets meer, Simon beheert alles. Als ik op de vlucht sla met de kinderen komen we ...