Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 27 mei 2019

Vlaamse overheid investeert 850.000 euro in sociale functie voor oude meubelfabriek

Vlaamse overheid investeert 850.000 euro in sociale functie voor oude meubelfabriek
Deze projecten dragen actief bij aan het terugdringen van armoede in de stad en zetten tegelijkertijd ook in op het bevorderen van de ...