Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 28 mei 2019

Versterken netwerkzorg noodzakelijk voor betere en betaalbare ouderenzorg

Versterken netwerkzorg noodzakelijk voor betere en betaalbare ouderenzorg
Het gaat om intensieve samenwerking tussen welzijn, care en cure waarbij – veel meer dan nu – preventie, positieve gezondheid, en de ouderen met ...