Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 31 mei 2019

Sommige Europeanen lijken niet meer te beseffen hoe belangrijk vaccins zijn om je tegen ziektes ...

Sommige Europeanen lijken niet meer te beseffen hoe belangrijk vaccins zijn om je tegen ziektes ...
In ontwikkelingslanden wordt het als een voorrecht ervaren te kunnen vaccineren', schrijft Dorien De Vylder, die opmerkt dat in Europa steeds minder ...