Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 30 mei 2019

Organen Erik-Paul geweigerd omdat hij homo was: 'Belachelijk'

Organen Erik-Paul geweigerd omdat hij homo was: 'Belachelijk'
Op 1 mei verloor Jan Schaufeli zijn grote liefde Erik-Paul. Jan vertelde de arts over de donorwens van zijn partner. Dat kon volgens de arts niet, omdat ...