STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 8 mei 2019

Hoe groot is uw risico op hartfalen?

Hoe groot is uw risico op hartfalen?
Hartfalen kan je voorkomen door er een zo gezond mogelijke levensstijl op na te houden. Maar we proberen ook door preventief cardiaal onderzoek ...

Follow by Email