Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 7 mei 2019

Het zijn de armsten en meest kwetsbaren die het meeste lijden onder een rigide arbeidsmarkt'

Het zijn de armsten en meest kwetsbaren die het meeste lijden onder een rigide arbeidsmarkt'
Aldus minister Alexander De Croo (Open VLD) naar aanleiding van het verkiezingsdebat van Knack over ongelijkheid, economie en armoede.

Follow by Email