Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 27 mei 2019

Eenzaamheid is tijdloos

Eenzaamheid is tijdloos
De geleden armoede maakt dat ze lid van de SDAP wordt. Ze wordt een van de eerste vrouwelijke raadsleden in het land. Na de geboorte van haar ...