Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 17 mei 2019

De welvaart bij hoogopgeleiden is relatief gunstig uitvallen

De welvaart bij hoogopgeleiden is relatief gunstig uitvallen
Brede welvaart omvat echter veel meer dan economie en inkomen; het gaat ook over de gezondheid, het onderwijsniveau en het gevoel van ...

Follow by Email