Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 13 mei 2019

Arme Vlamingen hebben helft meer kans om binnen het jaar te sterven

Arme Vlamingen hebben helft meer kans om binnen het jaar te sterven
Mensen in armoede zetten minder snel de stap naar de dokter, hebben vaker een zware job, kampen meer met obesitas, en leven vaker in vochtige of ...