Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 7 mei 2019

'1 miljoen dieren en planten met uitsterven bedreigd'

'1 miljoen dieren en planten met uitsterven bedreigd'
De gezondheid van de ecosystemen waar wij en alle andere soorten van afhangen, gaat er sneller dan ooit op achteruit. We zijn de fundamenten van ...