Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 25 april 2019

Zonder extra pensioenverzekering dreigt armoede voor hoogbejaarden

Zonder extra pensioenverzekering dreigt armoede voor hoogbejaarden
Aan het einde van mijn geld houd ik altijd een stukje maand over. Het is een van de geniale Loesje-citaten. Maak ervan: aan het einde van mijn ...