Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 11 april 2019

Wetenschappelijk bewijs waarom broers en zussen goed zijn voor je gezondheid

Wetenschappelijk bewijs waarom broers en zussen goed zijn voor je gezondheid
- ons latere leven. Het zou ervoor zorgen dat we over het algemeen gelukkiger zijn, in betere gezondheid verkeren en ons minder eenzaam voelen.