Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 11 april 2019

Wetenschappelijk bewijs waarom broers en zussen goed zijn voor je gezondheid

Wetenschappelijk bewijs waarom broers en zussen goed zijn voor je gezondheid
- ons latere leven. Het zou ervoor zorgen dat we over het algemeen gelukkiger zijn, in betere gezondheid verkeren en ons minder eenzaam voelen.

Follow by Email