Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 29 april 2019

Ouders onderschatten vaak overgewicht van hun kinderen

Ouders onderschatten vaak overgewicht van hun kinderen
Daardoor krijgen vele kinderen niet de ondersteuning die ze nodig hebben om gezond te blijven. Het aantal kinderen en jongeren die met ...