Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 29 april 2019

Onderzoek: antibiotica verhogen risico op hartaanval en beroerte bij vrouwen

Onderzoek: antibiotica verhogen risico op hartaanval en beroerte bij vrouwen
Alle vrouwen moesten vervolgens om de twee jaar vragenlijsten invullen over hun gezondheid. In de acht jaar na de start van het onderzoek hadden ...