Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

maandag 29 april 2019

Miljoenen voor onderzoek naar vraag: hoe word je gezond oud?

Miljoenen voor onderzoek naar vraag: hoe word je gezond oud?
Hoe kun je de achteruitgang bij ouderen eerder herkennen, afremmen en herstellen zodat ze langer gezondblijven? Eline Slagboom, onderzoeker bij ...