Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 19 april 2019

Met duurzame energie meer kans op armoede en hoge prijzen

Met duurzame energie meer kans op armoede en hoge prijzen
In 2020 moet Nederland 14 procent van zijn energie uit duurzame bronnen halen, maar wind, zon en biomassa komen tegen die tijd niet boven de 12 ...