Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 19 april 2019

Is een zware depressie echt minder erg dan kanker?'

Is een zware depressie echt minder erg dan kanker?'
De geestelijke gezondheid van de Vlaming blijkt moeilijk in te passen in de alomtegenwoordige kulturkampf, en dat schijnt vandaag een voorwaarde ...