Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

donderdag 11 april 2019

Armoede-experts maken de balans van de regeringen op: 'Er is de voorbije vijf jaar niets gebeurd'

Armoede-experts maken de balans van de regeringen op: 'Er is de voorbije vijf jaar niets gebeurd'
- Er leven in België evenveel mensen in armoede als toen de regering-Michel in 2014 begon, stellen de experts Ive Marx en Matthias Somers. 'En de ...