Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 15 maart 2019

Week van de gezonde jeugd': gezonder eten en veel zwemmen!

Week van de gezonde jeugd': gezonder eten en veel zwemmen!
- Naast voeding speelt bewegen natuurlijk een belangrijke rol. Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen te weinig beweegt. Kinderen zitten ...

Follow by Email