Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 15 maart 2019

Nieuw onderzoek naar mensen die denken dat ze te weinig slapen, maar dit niet doen

Nieuw onderzoek naar mensen die denken dat ze te weinig slapen, maar dit niet doen
- 1 op de 10 Nederlanders heeft last van slapeloosheid. Een deel van deze mensen heeft last van iets dat slaapmisperceptie heet: ze slapen misschien even lang als andere mensen, maar voor hun gevoel is dit niet zo. Onderzoekers van onder andere de ...

Follow by Email