Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 1 februari 2019

Wetenschappers waarschuwen voor een 'Parkinson-pandemie'

Wetenschappers waarschuwen voor een 'Parkinson-pandemie'
- Het aantal mensen met Parkinson neemt rap toe. Maar daar hoeven we ons niet bij neer te leggen. Als we terugkijken op de menselijke geschiedenis, dan blijkt de ziekte van Parkinson een vrij zeldzame aandoening te zijn. Zo stierven in 1855 – veertig ...