Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 5 februari 2019

Waarom zoveel mensen beweren dat ze een voedselallergie hebben

Waarom zoveel mensen beweren dat ze een voedselallergie hebben
- Mensen die dénken dat ze allergisch zijn voor bepaalde soorten voedsel. Daarvan zijn er steeds meer in Nederland. Ze laten zich niet controleren bij een arts, maar trekken zelf hun conclusies. Dat is jammer en onnodig.