Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 12 februari 2019

Perfectionisten moeten leren genieten”

Perfectionisten moeten leren genieten”
- Jongeren zijn tegenwoordig veel perfectionistischer dan hun ouders waren en dat kan nadelige gevolgen hebben voor hun welzijn, schrijft gedragswetenschapper Jaap van der Stel (65), in zijn boek 'Perfectionisme'. “Maar je kunt jezelf ertegen beschermen.”.